Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.salomons-metalen.nl) van Salomons Metalen. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig op risico van de gebruiker.

Salomons Metalen spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Salomons Metalen als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Salomons Metalen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Salomons Metalen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Salomons Metalen behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Salomons Metalen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Het is niet toegestaan deze internetsite zodanig te gebruiken dat:

  • het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen;
  • het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen;
  • de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten;
  • gebruik leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Salomons Metalen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Salomons Metalen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • Vanwege een belemmerende toegang tot de diensten van Salomons Metalen en garantie met betrekking tot het functioneren van de site Salomons Metalen
  • Voor eventuele virussen op de site of de server van Salomons Metalen die de informatie toegankelijk maakt.
  • Voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Alle vermelde gewichten zijn bij benadering. Tevens zijn alle andere gegevens door ons zo nauwkeurig mogelijk vermeld. Wij kunnen echter voor eventuele fouten of onjuistheden geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als Gronings familiebedrijf werken wij al meer dan een eeuw in de metaalgroothandel, de laatste 45 jaar onder de naam Salomon’s Metalen. Wij leveren het breedste assortiment aan metalen, dat wij met een uitgebreid machinepark op maat van de klant kunnen maken.

ISO gecertificeerd

Wij hanteren het ISO 9001 kwaliteitssysteem om de kwaliteit van onze producten en onze dienstverlening aan u te kunnen garanderen.

Contact